ČESKY  |  ENGLISH


Úrovně kurzů

Naše kurzy jsou rozděleny do několika zkušenostních úrovní podle požadavků, které jsou na frekventanty kladeny.

 

TIER 1 je základní a zvládne jej i tématikou kurzu zcela nedotknutý uchazeč. Nevyžaduje se žádná předešlá zkušenost.    

 

TIER 2 je úroveň pro středně pokročilé. Účastník by měl mít zažité základní dovednosti a znalosti v dané tématice. Například u střeleckých kurzů na úrovni úspěšně zvládnuté zkoušky odborné způsobilosti k vydání zbrojního průkazu atd.    

 

TIER 3 jsou určeny pro pokročilé uchazeče. Od účastníka se očekává vyšší úroveň znalostí a dovedností v kurzem dané tématice. Tato úroveň je taktéž určena pro ty, kteří u nás úspěšně prošli obdobným kurzem úrovně 2.

 

TIER 4 kurzy jsou určené pouze pro velmi dobře připravené uchazeče, kteří u nás prošli kurzy tierů 1 až 3.