ČESKY  |  ENGLISH


Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlasím s tím, aby společnost Hard Task s.r.o., v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, (dále jen „Zákon“), zpracovávala mé osobní údaje, které jí poskytnu (včetně citlivých osobních údajů jako například datum narození, číslo zbrojního průkazu, telefonní číslo, email apod.) pro účely vystavení certifikátu a účasti na kurzech organizovaných touto společností.

Tento souhlas platí po dobu přihlášení na kurz a jeho trvání a dále po dobu tří let po jeho ukončení.

Poučení o zpracování osobních údajů:

1. Správcem osobních údajů a zároveň zpracovatelem je společnost Hard Task s.r.o., se sídlem Na Lysinách 457/20, 147 00 Praha – Hodkovičky, zapsaná v rejstříku pod spisovou značkou C194658 vedenou u městského soudu v Praze.

2. Shromážděná data budou zpracována ručně i elektronicky a budou zpřístupněna pouze instruktorům, podílejícím se na zabezpečení výše uvedeného účelu, k němuž jsou údaje poskytovány.

3. Mám právo přístupu k osobním údajům zpracovávaným o mé osobě, právo na jejich opravu; dále mám právo požadovat vysvětlení, resp. odstranění vzniklého stavu, pokud se domnívám, že mé osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu se Zákonem nebo s ochranou mého soukromého a osobního života.

Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů mohu kdykoliv odvolat.